Objavte Green Shield Bandáže a získajte svoj život späť hneď teraz!

Kvôli bolesti ste unavený a nešťastný.

Harmónia v spojení s wellnesom Vás urobia šťastným.

Prinesú Vám silu a energiu späť do Vášho života a do života Vašich blízkych.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

 

GREEN SHIELD BANDÁŽE – Sila prírody

_________________________________________________________

Pozor, toto nie je Váš obvyklý liek na zmiernenie bolesti.

Určite ho tak môžete použiť, ale ponúkne Vám omnoho viac: SoftMAG technológia, na ktorej je založený princíp fungovania týchto bandáží, využíva múdrosť poznatkov a kreativitu.

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Akým spôsobom?

Ľudstvo už pochopilo, že hmota a dokonca aj myšlienky sú vytvorené energiou (ktorú nazývame plazma).


Aj keď atómy, živé bytosti a myšlienky môžu byť jedinečné, plazma je prvotná, nediferencovaná energia, ktorá ich generuje. Preto jej štúdium a hlavne naučiť sa ju riadiť, je nevyhnutné pre získanie moci nad všetkými vecami na zemi. To, o čom hovoríme nie je domáci spotrebič, a nie je možné to ani vypnúť. Funguje nepretržite bez prerušenia, odteraz až do večnosti. Nepotrebuje batérie: energiu, ktorú potrebuje získava priamo z prírody v spojení s liečebnými poznatkami (založenými na princípoch, ktorými sa riadi rovnováha sveta), ktoré Vy a Vaši blízky potrebujú.

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Green Shield Bandáže

Ako to funguje?

Bolesť, či už psychická alebo fyzická, je príznakom nerovnováhy. Preto ak použijeme klady plazmy (základná substancia vesmíru), aby sme dosiahli rovnováhu medzi živými bytosťami, každá forma bolesti bude mať tendenciu sa rozplynúť.

_________________________________________________________

 

Prečo Green Shield Bandáže fungujú?

Ovplyvňujú:
– psychické centrum
– emočné centrum
– pohybové centrum
– systém tela

Green Shield bandáže využívajú energiu atómu a komunikujú s Vašim telom prostredníctvom magneticko-gravitačných polí, čím vytvárajú prirodzenú rovnováhu systému Vášho tela, čím odstraňujú bolesť.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Green Shield Bandáže

Čo nás odlišuje od ostatných?

Sú to vzťahy, ktoré vytvárame s vonkajším prostredím a spôsob vzájomného pôsobenia so životom samotným. Tieto vzťahy sú založené na pôsobení magneticko-gravitačných polí, prirodzene vyplývajúcich zo samotného bytia. Ak plazma nie je schopná integrovať, rýchlo sa rozplynie. Z tohto dôvodu či už v atóme, myšlienke alebo emócii dochádza k vzniku ochorenia. 

 

 

Len sa zamyslite…Zistili sme, že pokiaľ sa bráni atómom v interakcii, tak neuvoľňujú energiu.

Tú uvoľňujú len pokiaľ sa dotýkajú iných častíc!

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Green Shield Bandáže

Život= pohyb, vzťahy a spolupatričnosť.

Výrobky založené na SoftMAG technológii nám umožňujú využívať voľnú energiu (plazmu) a poznatky (princípy vesmíru), ktoré nám príroda odovzdáva a my z nej čerpáme.

 

Vďaka tomu získame, Green Shield Bandáže a dve obrovské výhody:

  • Harmónia, ktorá reguluje vesmír, sa k nám vracia s oveľa väčšou energiou a okamžite začína obnovovať rovnováhu na duševnej ako aj psychickej a emocionálnej úrovni.

 

  • Vďaka prístupu k vyšším množstvám energie, spolu s pozorovaním seba samého a životného prostredia, je pre nás ľahšie nadviazať priaznivé vzťahy s ostatnými a viesť naše životy v pozitívnom smere.

_________________________________________________________

softmag bandaz

Na druhej strane, stále viac počúvame z vedeckého sveta… oko pozorovateľa ovplyvňuje realitu (napríklad slávny experiment dvoch trhlín v roku 1927, ktorý to dokázal), preto moc a svedomie budú veľmi dôležité, oveľa viac ako si myslíme. Keď budete používať technológiu SoftMAG zlepší sa Vám nálada, budete mať kvalitnejší odpočinok. Avšak uzatvorený vnútorný postoj či hnev môžu výrazne zmeniť jej účinok.  Napriek tomu je však isté, že táto technológia bude pozitívne ovplyvňovať Váš každodenný život

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ako sa môže rovnováha vesmíru prejavovať tak rôzne?

Čo vyzerá pozitívne sú jednoducho zákony, ktoré  riadia životný systém, ktorý nás hostí.

Dnes vieme, že hmota, s ktorou žijeme každý deň, okrem troch kanonických stavov opísaných vo fyzike (tuhé, kvapalné, plynné), existuje aj v troch ďalších podmienkach:

  • nano-pevná látka (redukovaný práškový materiál pozostávajúci z jednotlivých molekúl alebo dokonca jednotlivých atómov)
  • nano-plyn (atómy, ktoré sú takmer bez väzieb)
  • plazma (čistá energia)

 

_________________________________________________________

Pevná látka > Kvapalina > Plyn > Nano-pevná látka > Nano-plyn > Plazma

_________________________________________________________

” Green Shield Bandáže Sú ako Zázrak z Vesmíru “

Týchto šesť stavov popísaných hore je v neustálom vzájomnom pôsobení a premieňaní sa z jedného stavu na druhý. Jediný prvok, ktorý ich odlišuje, je práve množstvo voľnej energie, ktorá sa uvoľňuje z atómov.

 

Prečo sa to stalo?

Pretože potrebujú komunikovať!

 

V skutočnosti je to práve táto voľná energia, ktorá umožňuje transformácie, a teda aj zmeny.

 

Mať schopnosť riadiť to znamená držať moc nad životom a technológia SoftMAG nám to presne dáva: jemným spôsobom, prinášajúc nám rovnováhu, nám poskytuje oceán energie a múdrosť vesmíru.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Čo ďalej, ak čítate tieto riadky?

 

Bude pre Vás veľmi prospešné pozorovať, ako reagujete a ako sa mení vaše správanie pri používaní pomôcky SoftMAG. Teraz je jasné, že každý z nás je aktívnou súčasťou života, ktorá komunikuje a interaguje neustále bez toho, aby si to uvedomovala. Pozorovanie vám preto pomôže pochopiť, ako veľmi sme všetci zasiahnutí, na akejkoľvek úrovni, vo veľkej hre existencie. 

 

 

Je možné, že cieľom, ktorý vás viedol k nákupu tohto zariadenia bolo jednoducho zbaviť sa bolesti. Teraz, keď viete, že SoftMAG funguje v spojení so stvorením, je tu, aby vám poskytol všetku rovnováhu a inštinktívnu múdrosť, ktorá riadi svet. Preto sa vaše myšlienky, emócie a vaše pocity môžu začať meniť spolu so svojou fyzickosťou, pretože technológia SoftMAG sa o vás stará, a ako posol Vám prináša harmóniu späť do všetkých dimenzií vášho života. 

bandaze green shield

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Z hĺbky našich sŕdc veríme,

že táto harmónia vám čoskoro poskytne hlbokú radosť z toho,

že cítite časť tohto vesmíru … ktorá je najväčšou, najvyváženejšou a životne najdôležitou hrou – a taktiež jedinou, ktorá existuje.

_________________________________________________________

Pre špeciálnu ponuku našim čitateľom poskytujeme unikátne zľavy na dané produkty, pre viac ———>>>>> pokračujte kliknutím TU.

Green Shield Bandaz